Aby wziąć udział w spotkaniu Randki w 5 minut–organizowanym przez serwis www.randkiw5minut.pl należy zapisać się na spotkanie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej

 

Aby zostać zapisanym na randkę należy najpóźniej 7 dni przed spotkaniem uiścić opłatę zgodną z cennikiem na wskazane konto bankowe. Organizator potwierdzenie udziału prześle za pośrednictwem maila i smsa.

 

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu szybkich randek zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz wskazania daty randki, na którą się wybierają. Zebrane dane będa wykorzystywane do celów randek i nie będą rozpowszechniane w celach marketingowych. Informacje o ograniczonych miejscach i terminach randek będą podawane w Aktualnościach na stronie www oraz na Fan Page na Facebooku.

 

Osoby akceptujące regulamin zgadzają się na możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich wizerunku w celach reklamowych (zdjęcia, film reklamowy na stronę www).

 

W trakcie zabawy Randek w 5 minut uczestnicy wyrażają w otrzymanych formularzach  chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.

 

Każdy uczestnik oświadcza, że zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe.

 

W trakcie spotkania Randki w 5 minut zabrania się palenia. Palenie tytoniu jest dozwolone podczas ewentualnej przerwy przewidzianej podczas spotkania. Uczestnicy mogą spożywać piwo lub wino, które każdy z uczestników otrzymuje w ramach uiszczenia jednorazowej opłaty za randkę.

 

W trakcie całego spotkania Randki w 5 minut zabrania się spożywania napojów zakupionych poza lokalem. Spotkania są zawsze organizowane w miejscach komercyjnych, gdzie można spożywać tylko napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) zakupione w lokalu.

 

W spotkaniach Randki w 5 minut organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty bądź odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.

 

Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone.

 

Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość osób, które ostatecznie dotrą na spotkanie, niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.

Zapisanie się na wybraną randkę w 5 minut oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu Randkiw5minut.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji drogą elektroniczną.

 

Osoby nie stosujące się do zasad Regulaminu mogą zostać niedopuszczone do udziału w randkach w 5 minut lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli.

Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.

 

Warunkiem uczestnictwa w Randkach w 5 minut jest zapoznanie się z w/w. zasadami.