Aby wziąć udział w spotkaniu Randki w 5 minut–organizowanym przez serwis www.randkiw5minut.pl należy zapisać się na spotkanie poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej

 

Aby zostać zapisanym na randkę należy najpóźniej 7 dni przed spotkaniem uiścić opłatę zgodną z cennikiem na wskazane konto bankowe. Organizator potwierdzenie udziału prześle za pośrednictwem maila i smsa.

 

Osoby chcące uczestniczyć w spotkaniu szybkich randek zobowiązane są do podania swojego imienia i nazwiska, aktualnego numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz wskazania daty randki, na którą się wybierają. Zebrane dane będa wykorzystywane do celów randek i nie będą rozpowszechniane w celach marketingowych. Informacje o ograniczonych miejscach i terminach randek będą podawane w Aktualnościach na stronie www oraz na Fan Page na Facebooku.

 

Osoby akceptujące regulamin zgadzają się na możliwość nieodpłatnego wykorzystania ich wizerunku w celach reklamowych (zdjęcia, film reklamowy na stronę www).

 

W trakcie zabawy Randek w 5 minut uczestnicy wyrażają w otrzymanych formularzach  chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora TYLKO osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę.

 

Każdy uczestnik oświadcza, że zawarte w formularzu zgłoszeniowym dane są prawdziwe.

 

W trakcie spotkania Randki w 5 minut zabrania się palenia. Palenie tytoniu jest dozwolone podczas ewentualnej przerwy przewidzianej podczas spotkania. Uczestnicy mogą spożywać piwo lub wino, które każdy z uczestników otrzymuje w ramach uiszczenia jednorazowej opłaty za randkę.

 

W trakcie całego spotkania Randki w 5 minut zabrania się spożywania napojów zakupionych poza lokalem. Spotkania są zawsze organizowane w miejscach komercyjnych, gdzie można spożywać tylko napoje (alkoholowe i bezalkoholowe) zakupione w lokalu.

 

W spotkaniach Randki w 5 minut organizowanych przez nasz serwis mogą brać udział tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w wybranej imprezie należy niezwłocznie powiadomić o tym organizatora, jednak nie później niż 2 dni przed wyznaczonym terminem spotkania, w innym wypadku organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty bądź odmówienia możliwości udziału w przyszłych spotkaniach.

 

Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania wyznaczonego spotkania po wcześniejszym poinformowaniu o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone.

 

Organizator nie odpowiada za mniejszą ilość osób, które ostatecznie dotrą na spotkanie, niż wynikająca z planu spotkania podanego w ofercie i kalendarzu.

Zapisanie się na wybraną randkę w 5 minut oznacza zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych z serwisu Randkiw5minut.pl. Istnieje możliwość zrezygnowania z subskrypcji drogą elektroniczną.

 

Osoby nie stosujące się do zasad Regulaminu mogą zostać niedopuszczone do udziału w randkach w 5 minut lub wyproszone z niej bez zwrotu poniesionych kosztów. Osobom tym organizator ma prawo odmówić udziału w kolejnych imprezach dla singli.

Ze względu na specyfikę organizowanych wydarzeń, organizator zastrzega sobie prawo odmowy udziału zgłoszonej osobie, bez podania przyczyny.

 

Warunkiem uczestnictwa w Randkach w 5 minut jest zapoznanie się z w/w. zasadami.

Ochrona Danych Osobowych zgodna z rozporządzeniem RODO

W dniu 4 maja 2016r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego w dalej Rozporządzeniem RODO

Randki w 5 minut jako Administrator Danych Osobowych, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 106/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. rozporządzenie ogólne UE (w skrócie RODO) przetwarza dane osobowe.

  1. Dane osobowe zgodnie z definicją zawartą w RODO to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowania osoby fizycznej w jakiejkolwiek formie za pomocą elektronicznego formularza, takie jak np.: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mailowy, Jeśli osoba nie chce korzystać z usług Randki w 5 minut należy wysłać maila na biuro@randkiw5minut.pl celem informacji o usunięciu – wykasowaniu danych osobowych.
  2. Organizator potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania tzw. speed dating. Dane te są poufne i nie są rozpowszechniane.
  3. W trakcie zabawy speed dating uczestnicy wyrażają w otrzymanych wcześniej formularzach chęć dalszego kontaktu z wybranymi osobami. Wskazane w formularzu dane kontaktowe zostają przekazane przez organizatora tylko osobom, które wzajemnie wyraziły na to zgodę. Osobom, które wzajemnie wyraziły zgodę na wymianę danych przekazywane są następujące dane: imię, adres email i/lub numer telefonu – do wyboru.

 

W szczególnych działach Randki w 5 minut. prowadzone są bazy danych osobowych klientów, które są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z polityką bezpieczeństwa Randki w 5 minut, stanowiącą integralny element systemu zarządzania jakością zgodnym z ISO 9001.

Randki w 5 minut. Przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  • realizacji usług dla klientów
  • przeprowadzania działań marketingowych,
  • wysyłki za pośrednictwem poczty elektronicznej wiadomości marketingowych i handlowych
  • newsletterów związanych usługami oferowanymi przez Randki w 5 minut
  • kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych systemów wywołujących w celach marketingowych i handlowych związanych z usługami oferowanymi przez Randki w 5 minut

5. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Randki w 5 minut danych osobowych oparte jest na następujących podstawach prawnych:

I. zgodzie wyrażonej przez klientów zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne – w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz automatycznych systemów wywołujących i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym telefonicznych połączeń głosowych i wiadomości SMS);

II. na prawnie uzasadnionym interesie Randki w 5 minut. jako Administratora Danych Osobowych, o którym mowa w artykule 6 ust. 1 pkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (“RODO”) – w przypadku wysyłki drogą pocztową wiadomości marketingowych – w przypadku wysyłki wiadomości marketingowych i handlowych drogą pocztową.

Randki w 5 minut jako Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe są przechowywane przez Randki w 5 minut wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone.

Aktualne zasady i ograniczenia koronawirusa COVID-19

Dnia 24.07.2020 weszły aktualne zasady ograniczenia z koronawirusem

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń.

Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

Również proszę obejrzy film !

https://www.gov.pl/web/koronawirus